W czerwcu 2017 r. Fundacja Przyroda i Człowiek zakończyła realizację zadania: Ochrona wartości przyrodniczych źródła Stoki – spod Góry Wał w Mstowie w ramach projektu pn. „Ochrona cennych ekosystemów południowej Polski i racjonalne ich udostępnienie”, sfinansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz uzupełniający podjętą inicjatywę projekt pn. „Ochrona wartości przyrodniczych źródła Stoki – spod Góry Wał w Mstowie”, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW  w Katowicach.

Obszar źródliskowy zwany Źródło Stoki – Spod Góry Wał znajduje się w Mstowie w pobliżu zakola rzeki Warty u podnóża Góry Wał.  Źródło stanowi cenny obiekt naukowo-poznawczy, posiadający bardzo wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, jest popularnym miejscem poboru wody pitnej zarówno wśród mieszkańców Mstowa, jak i turystów odwiedzających atrakcyjną turystycznie gminę Mstów. W wodach tego źródliska występuje m.in. bardzo rzadki gatunek okrzemka: Caloneis lancettulaz, który znajduje się na czerwonej liście glonów Polski.