31 maja 2017 r. odbyło się wręczenie nagród w konkursie pn. Biżuteria z odpadów, przeprowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej "Czysta Częstochowa - segregacja odpadów jest dziecinnie łatwa" przez  Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie.

WFOŚiGW w Katowicach wsparł już drugą całoroczną kampanię edukacyjną na terenie Częstochowy dotacją do kwoty 46 290,00 zł, przy koszcie całkowitym zadania sięgającym 88 680,00 zł.
Na skierowany do dzieci i młodzieży konkurs wpłynęło 165 prac konkursowych z tego: 117 prac od uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i 48 prac przedszkolaków z 15 szkół i 12 przedszkoli. Laureaci zostali nagrodzeni sprzętem fotograficznym i elektronicznym.