Na terenie ponad 2000  obiektów i posesji należących do osób fizycznych zostanie zlikwidowanych 4.300 ton azbestu, a wszystko w ramach programu priorytetowego realizowanego przez Fundusz. W tym roku wpłynęło 55 wniosków od gmin województwa śląskiego na kwotę blisko 2,8 miliona złotych (przy koszcie całkowitym zadań w wysokości 3,2 miliona zł).

„SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW część 1 Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zasilany jest środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w tym roku jest to kwota zaledwie 272.445,00 zł. By w pełni zrealizować program konieczne jest więc przeznaczenie prawie 2,5 miliona złotych ze środków własnych Funduszu w Katowicach.