Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach będzie zużywał mniej energii cieplnej i jednocześnie mniej emitował zanieczyszczeń do środowiska, a wszystko to za sprawą podpisanej przez Andrzeja Pilota, prezesa WFOŚiGW w Katowicach 28 kwietnia umowy na  termomodernizację budynku psychiatrii.

W ramach zadania zmodernizowana zostanie wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, docieplone ściany, wymienione okna, drzwi z częściowym zamurowaniem aktualnych przeszkleń. Na ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dołożył w formie pożyczki ponad 615.000 złotych, co stanowi ponad 73 % kosztów przedsięwzięcia. Prace, które mają zakończyć się do 30 czerwca 2017 r. powinny przynieść oszczędności na kosztach ogrzewania na poziomie 82.000 zł rocznie.