Na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej odbyła się konferencja antysmogowa „Niska emisja - zagrożenia i wyzwania". Jej organizatorem była uczelnia, a patronat nad konferencją objął rektor prof. dr hab. inż. Norbert Szczygiol, Polska Izba Ekologii, prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk oraz poseł Tomasz Jaskóła. W konferencji uczestniczyła Agnieszka Kostempska, zastępca Prezesa Funduszu.

W trakcie spotkania poruszono jeden z najbardziej palących problemów dotykających wszystkich mieszkańców, czyli zagrożenie wynikające z nadmiernej niskiej emisji.
W trakcie minionej zimy mieliśmy wielokrotnie do czynienia z przekroczeniami norm dotyczącymi emisji szkodliwych substancji szczególnie z przydomowych pieców.

Jak poradzić sobie z tym problemem, jakimi narzędziami prawnymi można wpływać na zmniejszenie smogu, jak finansować projekty i jak wesprzeć samorządy w tym trudnym zadaniu dyskutowali uczestnicy konferencji.