31 marca na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) połączona z prezentacją balonu badawczego. W uroczystości wzięli udział: prof. Andrzej Kowalczyk - rektor Uniwersytetu Śląskiego, dr Mariola Jabłońska - kierownik ULKA, Witold Filus - kapitan kierujący balonem oraz Andrzej Pilot - prezes WFOSiGW w Katowicach.
Na razie balon przeszedł pomyślnie loty testowe, a teraz pozostaje jedynie czekać na dobrą pogodę i pierwsze pomiary powietrza z wysokości.

Dzięki powstaniu projektu, w którym będą brali udział naukowcy i studenci z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii możliwe będzie kształcenie w zakresie monitoringu stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Możliwe będą także badania składników gazowych i aerozoli powietrza, pobór próbek na różnych wysokościach, do pułapu 4 km. Da to cenny materiał badawczy i informacyjny, do wykorzystania nie tylko przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.

Jest to kolejny projekt naukowy, który może liczyć na wsparcie Funduszu. W tym przypadku dofinansowanie wyniosło 300.000 PLN. Od początku istnienia Funduszu Uniwersytet Śląski otrzymał na rozwinięcie bazy dydaktyczno-naukowej, zakup sprzętu, między innymi specjalistycznego mikroskopu skaningowego blisko 7 milionów złotych.