Ponad 9 milionów złotych przeznaczonych zostało na budowę III kwatery o powierzchni 3,4 ha i pojemności 650.000 m 3 składowiska odpadów w Gliwicach. Tym samym regionalna instalacja przeznaczona do składowania odpadów komunalnych zyska nową przestrzeń, pozwalającą przyjmować odpady przez minimum 15 lat.

Inwestycja ma potrwać do końca sierpnia 2018 r. i finansowana jest przez Fundusz w 75 % poprzez udzielenie preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego umorzenia Przedsiębiorstwu Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach. W ramach realizacji zadania nastąpi: przygotowanie podłoża do uszczelnienia (roboty ziemne) – uformowanie czaszy oraz obwałowań, zagęszczenie i oczyszczenie powierzchni przewidzianej do uszczelnienia (z kamieni, gruzu), niwelacja terenu, uszczelnienie kwatery, budowa systemu drenażu (odcieków i wód drenażowych) oraz odwodnienia kwatery, budowa przepompowni wód odciekowych i drenażowych oraz rurociągów tłocznych, budowa dróg i placów technologicznych.