Ponad 240 milionów Euro na likwidację niskiej emisji

Taka kwota zapisana została dla Subregionu Centralnego na walkę z niską emisją w województwie śląskim na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako instytucja wdrażająca już dwukrotnie - 3 marca 2016 r. i 1 marca 2017 r. - ogłaszał nabory wniosków od beneficjentów z obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.  Wpłynęło: 112 wniosków o dofinansowanie w zakresie wsparcia efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (tryb konkursowy), 23 wnioski o dofinansowanie dotyczące wsparcia efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu (tryb pozakonkursowy), 1 wniosek o dofinansowanie na wsparcie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (tryb pozakonkursowy).
Dużą aktywnością wykazali się wnioskodawcy z terenu Piekar Śląskich. O dofinansowanie w budynkach mieszkalnych ubiega się 76 wspólnot mieszkaniowych. Temu tematowi poświęcone było spotkanie, które odbyło się w ubiegły wtorek (21 marca) w siedzibie Funduszu. Na temat możliwości i szans ubiegania się o środki finansowe z prezesem Andrzejem Pilotem rozmawiała prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj.
Obecnie trwa ocena wniosków o dofinansowanie, które złożono w 2016 r. Wnioskodawcy składają do Instytucji Wdrażającej wyjaśnienia, nadal konsultując się z pracownikami WFOŚiGW w Katowicach  w zakresie merytorycznym przygotowania (poprawy) wniosków.
Nabory wniosków o dofinansowanie dla konkursów ogłoszonych w 2017 r. rozpoczną się już 31 marca 2017 r.