Spotkanie z samorządowcami dotyczące projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 r.” zakończyło cykl konsultacji z różnymi środowiskami.

O przyszłorocznej perspektywie finansowej eksperci Funduszu rozmawiali już z organizacjami proekologicznymi, przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorcami.
Spotkania te na stałe wpisały się w kalendarz działania Funduszu i stanowią istotny element przepływu ważnych informacji.  Zdaniem Andrzeja Pilota prezesa Funduszu prowadzone konsultacje niezwykle pomagają w aktualizacji listy przedsięwzięć priorytetowych, a wiedza i doświadczenie beneficjentów, pozwala być na bieżąco ze wszystkimi wyzwaniami. Dzięki tym spotkaniom mamy poczucie i potwierdzenie, że Fundusz we właściwy sposób realizuje swoją misję, do której został powołany, czyli poprawę stanu środowiska naturalnego w województwie.
W czerwcu Fundusz przyjmie listę przedsięwzięć priorytetowych, by już w połowie roku znane były kierunki działania na rok następny. Sytuacja ta jest niezwykle korzystna dla potencjalnych beneficjentów, którzy tym sposobem zyskują więcej potrzebnego czasu na odpowiednie przygotowanie projektów.