9 marca 2017 r. Zarząd Funduszu podjął decyzję o dofinansowaniu w wysokości ponad 400.000 złotych, które trafią do Miasta Katowice. Dzięki tym środkom oraz wkładowi samorządu Katowic, rodziców i innych pozyskanych środków około 1600 dzieci będzie mogło wyjechać na „zielone szkoły” do miejscowości nadmorskich oraz do Zawoi.


Wyjazdy te realizowane są w ramach profilaktyki zdrowotnej mającej na celu wzmocnienie organizmów dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce w ten sposób również przekonywać m.in. do upowszechniania edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Dzieci - z reguły przez dwa tygodnie - mieszkają w ośrodkach wczasowych ucząc się i poznając przyrodę, a wyjazdy mają charakter prozdrowotny.
Na profilaktykę zdrowotną dzieci w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tym roku zagwarantowane są środki w wysokości  5,5 mln zł.