Dzisiaj Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Andrzej Pilot podpisał umowę pożyczki z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach na kwotę 18.367.500,00 zł.

Pieniądze te MPGK przeznaczy na rozbudowę Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A. Będzie to już drugi etap rozbudowy obejmujący część mechaniczną instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz produkcji paliwa alternatywnego. Dzięki temu zadaniu znacznie zmniejszy się uciążliwość odpadów dla środowiska poprzez zwiększenie przetwórstwa odpadów komunalnych i przemysłowych oraz zwiększy się ilość wyprodukowanego z odpadów paliwa alternatywnego.