8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja organizowana przez Polską Izbę Ekologii nt. EKOINNOWACJE W POLSCE. Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia, w której wzięła udział Agnieszka Kostempska - Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu.

Podczas konferencji podjęte zostało jedno z najważniejszych wyzwań w Unii Europejskiej i Polsce, problem innowacyjności, w odniesieniu do szeroko rozumianej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie dlaczego Polska należy do najmniej ekoinnowacyjnych krajów w Europie. Jak ten stan zmieniać? Jakie działania należy podjąć dziś i jutro? Jaka jest rola ekoinnowacyjności w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw?

Konferencja adresowana była do samorządów, administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw.