Na zaproszenie Tarnogórskiej Izby Handlowo - Przemysłowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczył w konsultacjach poświęconych możliwości ubiegania się o środki unijne oraz dofinansowania zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Przedstawiciele Funduszu przedstawili ofertę WFOŚiGW w Katowicach dla przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych. Podczas konsultacji zaprezentowało się tez wiele firm działających w obszarach odnawialnych źródeł energii.