28 szkół z województwa śląskiego zostało finalistami drugiej edycji konkursu pn. "Zielona Pracownia 2016", którego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. 

Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Istotnym kryterium wyboru była różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz  sprzętu multimedialnego.

Na konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 100 wniosków, a 28 z nich uzyskało dofinansowanie w formie dotacji do kwoty łącznie 782 686,84 zł. 

Pełna lista Beneficjentów - zobacz