Serdecznie dziękujemy za podziękowania, które dzisiaj na ręce Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospadarki Wodnej w Katowicach - Andrzeja Pilota złożyli Prezesi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan Andrzej Malara, Robert Potucha oraz Radny Miasta Katowice Pan Józef Zawadzki za zaangażowanie i współpracę przy realizacji inwestycji "Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.

Etap I: Modernizacja instalacji do bilogicznego przetwarzania odpadów organicznych". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł tą inwestycję pożyczką w kwocie 22.350.000,00 zł.