Jak co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów uczestniczył w konwencie wójtów, burmistrzów i starostów, który odbył się 24 października w Lyskach. Przedstawiciele Funduszu zaprezentowali uczestnikom szeroką ofertę WFOŚiGW w Katowicach skierowaną do gmin.

W tym roku podczas konwentu poruszany był bardzo ważny temat związany z nowym Prawem Wodnym i wszystkimi konsekwencjami jego wprowadzenia.