„Trzy dni inspiracji dla innowacji” – pod takim hasłem odbył się VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wśród najważniejszych tematów obok innowacji były m.in. współpraca międzynarodowa, kapitał dla rozwoju, prawo, edukacja sukcesu oraz współpraca biznesu z samorządem i nauką. 

Osobny panel poświęcony był "Gospodarce odpadami przemysłowymi w Unii Europejskiej i w Polsce". Do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Polskiej Izby Ekologii, poseł na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, prof. Jacek M. Łączny, prezes Tadeusz Koperski, minister Jerzy Swatoń, dr inż. Jurand Bień, dyrektor Łukasz Tekieli. Natomiast nad sprawnym przebiegiem panelu czuwał niezastąpiony Czesław Śleziak.