4 października w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa, dotycząca konsekwencji zmiany prawa wodnego. W spotkaniu udział wzięli marszałek Wojciech Saługa, prezes GPW Łukasz Czopik, prezydenci miast Aglomeracji Górnośląskiej: Andrzej Kotala i Arkadiusz Chęciński oraz Prezes Zarządu Funduszu Andrzej Pilot.

Przedstawiono przewidywane skutki wejścia w życie znowelizowanych zapisów w prawie wodnym dla mieszkańców województwa śląskiego, samorządów oraz WFOŚiGW w Katowicach - co może przełożyć się bezpośrednio na zmniejszenie możliwości finansowania przez Fundusz przedsięwzięć proekologicznych.