Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Funduszu w celu zapewnienia efektywności wykorzystania środków wydatkowanych na projekty związane z ograniczaniem niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim. Fundusz w kontrolowanym okresie dofinansował działania, które prowadziły do poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Ochronę atmosfery uznano za jeden z priorytetowych obszarów działalności Funduszu i przyjęto dla niego cele strategiczne, dla których corocznie określano priorytetowe kierunki dofinansowania.

Wystąpienie pokontrolne