15 września Rafał Adamus – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wziął udział w otwarciu Centrum Edukacji Przeciwpożarowej (CEP) w Chorzowie. Fundusz wsparł tę inicjatywę kwotą 45 tysięcy złotych.

Jest to projekt uświadamiający zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą przytrafić się nam każdego dnia. Zwiedzający CEP przechodzi przez ścieżkę bezpieczeństwa podzieloną na sektory tematyczne, których wyposażenie i efekty specjalne w bardzo realistyczny sposób prezentują skutki pożarów, wypadków komunikacyjnych i katastrof budowlanych.

Odwiedzający ścieżkę dydaktyczną, podczas warsztatów edukacyjnych, zapoznają się z zagrożeniami ekologicznymi związanymi z rozwojem cywilizacyjnym oraz istnieniem zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.