W dniach 8-9 września 2016 roku odbyło się z Złotym Potoku V Seminarium Rynku Nieruchomości organizowane przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Uczestnikami Seminarium byli zarządcy nieruchomości z terenu województwa śląskiego.

Przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach: Agnieszka Kowalkowska, Zofia Szostok i Dawid Piosek zaprezentowali możliwości dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz informacje na temat wdrażanego przez Fundusz Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko – dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Główna tematyka V edycji Seminarium Rynku Nieruchomości, w którym wzięło udział ok. 100 prezesów spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi, obejmowała zagadnienia związane z działaniami energooszczędnymi i możliwościami ich finansowania ze środków unijnych oraz krajowych.