W gminie Koniecpol w piątek ruszyła inwestycja budowy sieci wodociągowej, na którą WFOŚiGW w Katowicach łącznie przeznaczył kwotę 2.924.998 zł. Dofinansowanie zostało udzielone z uwzględnieniem „Szczególnych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”. 

Rozpoczęcie inwestycji zainaugurowano symbolicznym wbiciem łopaty przez burmistrza Gminy Koniecpol, Prezesa WFOŚiGW w Katowicach oraz Wojewodę Śląskiego.