23 i 26 sierpnia odbyły się konwenty wójtów i burmistrzów powiatów żywieckiego i częstochowskiego. Prezes Zarządu - Andrzej Pilot oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczyli w tych spotkaniach, przedstawiając możliwości finansowania zadań proekologicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Samorządy co roku stanowią około 30% beneficjentów Funduszu.