„Czyste Góry 2015” 9 marca 2015

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: XVII Wiosenny i XVII Jesienny Zlot Turystyczno – Ekologiczny „Czyste Góry 2015” – Kampania ekologiczna w formie dotacji do kwoty 7 800,00 zł. Głównym celem Zlotów jest krzewienie postaw i świadomości ekologicznej, integracja młodzieży w zakresie dbania o środowisko naturalne, promowanie pieszej turystyki górskiej, jak również udział w „Dniu Ziemi” oraz akcji „Sprzątanie Świata” poprzez porządkowanie leśnych szlaków turystycznych.

Impreza skierowana jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego Powiatu Żywieckiego (15 gmin), a także z gmin powiatów ościennych oraz innych z terenu całego województwa śląskiego, które zgłoszą akces uczestnictwa. Każdy ze Zlotów rozpoczyna się wymarszem uczestników na jedną z kilku przygotowanych tras prowadzących do szkoły, w której zostanie przeprowadzony Zlot. Wzorem lat ubiegłych młodzi turyści uporządkują ok. 200 km górskich tras, a zebrane worki śmieci zostaną złożone do kontenera podstawionego przez Spółkę Beskid Żywiec.

W gościnnej szkole wszyscy uczestnicy otrzymają gorący posiłek i po krótkim odpoczynku dwóch przedstawicieli zgłoszonych grup weźmie udział w przygotowanych konkursach: ekologicznym i ochrony środowiska oraz krajoznawczym. Konkursy te mają na celu uczulenie młodego pokolenia na rangę i znaczenie ochrony środowiska naturalnego w życiu człowieka, podniesienia świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Laureaci i uczestnicy obu konkursów otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Wszyscy uczestnicy XVII edycji Zlotów Turystyczno – Ekologicznych „Czyste Góry 2015” wezmą udział w konkursie na największą ilość zebranych śmieci oraz w konkursie wiedzy turystycznej, podczas którego zostaną rozdane liczne nagrody rzeczowe – upominki dla uczestników Zlotów.

 Regulamin XVII Wiosennego Zlotu Turystyczno - Ekologicznego "Czyste Góry 2015"