Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zapraszają serdecznie wszystkich przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok" organizowane w dniu 11 marca 2015 roku.

 

 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach