27 lutego 2015

Listy wniosków kwalifikujących się do udzielenia dofinansowania z zakresu gospodarki odpadami (2015 rok)

Listy wniosków z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (za wyjątkiem zadań związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, dla których wnioskowane jest również dofinansowanie zakresu związanego z termomodernizacją obiektów) kwalifikujących się do udzielenia dofinansowania oraz promesy dofinansowania na realizację zadań - zobacz