Fundusz dofinansuje zakup sprzętu przeciwpowodziowego17 lutego 2015

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o udzieleniu dotacji do 214 tysięcy złotych na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Katowicach (magazyn pozostaje w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego). Przekazana dotacja stanowić będzie 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

 

Realizacja zadania  ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców województwa śląskiego. Wnioskodawca, którym jest Województwo Śląskie, zamierza kupić: dwa samochody terenowe (ze środków własnych), dwa agregaty pompowe i dwie łodzie poliuretanowe z silnikiem na przyczepie podłodziowej. Potrzeba doposażenia magazynów wynika m.in. ze zużycia części sprzętu podczas prowadzonych akcji, jego niskiej sprawności i awaryjności. W wyniku tego sprzęt ten należy sukcesywnie wymieniać na nowocześniejszy, łatwiejszy w obsłudze i bardziej niezawodny. Zakupiony sprzęt zwiększy skuteczność prowadzenia akcji przeciwpowodziowych i zostanie umieszczony w wojewódzkim magazynie przeciwpowodziowym w Katowicach.