Zarząd Funduszu zdecydował o dofinansowaniu pierwszych zadań realizowanych w ramach Programu KAWKA

9 lutego 2015

Pierwszych 14 zadań realizowanych w ramach drugiej edycji Programu KAWKA zostanie dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Decyzje Zarządu Funduszu, udzielające dofinansowania bądź promesy dofinansowania są konsekwencją podpisanej 26 listopada 2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy o współpracy pomiędzy funduszami mającej na celu kontynuację wspólnych działań w ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w miastach.

 

W ramach drugiej edycji Programu KAWKA w województwie śląskim pieniądze zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane w Bytomiu, Radzionkowie, Chorzowie, Cieszynie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Łaziskach Górnych, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tychach, Zabrzu, Zawierciu, Żorach oraz Żywcu.

Łącznie 29 zadań planowanych do dofinansowania w ramach drugiej edycji Programu Kawka ma kosztować ponad 18 mln zł, a dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu wyniesie 7,2 mln zł, natomiast pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu przekroczy 6,2 mln zł.

Podjęte 6 lutego decyzje pozwolą na wypłacenie ponad 1,9 mln zł dotacji oraz 1,5 mln zł pożyczki i przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, m.in. CO2 o 1.271 Mg/a, pyłu PM 10 o 8,74 Mg/a (w tym  pyłu PM 2,5 o 8,25 Mg/a).

Dodatkowo zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” obowiązującymi dla uchwał podejmowanych od 01.02.2015 r. oprocentowanie udzielanych pożyczek uległo zmniejszeniu do 3% w stosunku rocznym.

Celem programu KAWKA jest przeciwdziałanie niskiej emisji, czyli emisji na niskiej wysokości szkodliwych pyłów i gazów

Szczegółowa lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania – zobacz