Fundusz dofinansuje zakup żubra do Pokazowej Zagrody w Pszczynie6 lutego 2015

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o przekazaniu 31 120 złotych dofinansowania na zachowanie stada żubrów linii genetycznej pszczyńskiej w drugim (poza jankowickim) ośrodku hodowlanym. Przekazane środki zostaną przeznaczone na zakup samicy żubra, zakup niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości pasz gwarantujących utrzymanie stada w dobrej kondycji oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej.

 

Do ośrodka, który został uruchomiony w Pszczynie w czerwcu 2008 roku wprowadzono stado żubrów z ośrodka w Jankowicach, oznaczonych w księdze rodowodowej prowadzonej w Białowieskim Parku Narodowym symbolem PL – linia genetyczna pszczyńska. Żubry należą do gatunku zwierząt zagrożonych wyginięciem. Z uwagi na to są objęte ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220. Poz. 2237).

W całej Europie jest ok. 4,5 tysiąca żubrów. Aby gatunek przestał być zagrożony, populacja powinna wynosić ok. 10 tysięcy sztuk. Wzrost liczby populacji to efekt pracy przede wszystkim osób zajmujących się żubrami na co dzień, zarówno tymi, które przebywają w hodowlach zamkniętych, jak i żyjących na wolności. Głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie gatunku żubra jest kontrola wymiany osobników między stadami (do rozrodu dobiera się jak najmniej spokrewnione żubry). Proces ten ułatwia Księga Rodowodowa Żubrów, w której publikowane są coroczne dane o stanie żubrów czystej krwi na świecie. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów jest koordynatorem programu ochrony żubra w Polsce. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. prowadząca Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie jest jej członkiem.

Więcej informacji o Zagrodzie Żubrów w Pszczynie zobacz