Prezes Andrzej Pilot odwiedził uczestników zimowiska ZHP4 lutego 2015

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot odwiedził w Lublińcu-Kokotku uczestników zimowiska ZHP dofinansowanego przez Fundusz. W tym roku około 600 dzieci z Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Lublińca, Rudy Śląskiej i Rybnika weźmie udział w wyjazdach na ferie zimowe dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach, który przekazał na ten cel ponad 140 tysięcy złotych.

– Po raz pierwszy zdecydowaliśmy o dofinansowaniu wyjazdów dzieci na zimowiska – powiedział Andrzej Pilot. Dodał, że do tej pory na dofinansowanie mogli liczyć tylko organizatorzy wyjazdów trwających co najmniej 14 dni. - Teraz dofinansowywane są wyjazdy dzieci w okresie ferii zimowych, które nie mogą trwać krócej niż 7 dni – zauważył Prezes Pilot. W przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem województwa śląskiego kwota dotacji ze środków Funduszu wynosi:

100 zł stawka podstawowa, 150 zł stawka podwyższona (dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny, dzieci niepełnosprawne, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci z domu dziecka, dzieci z rodziny zastępczej).

W przypadku wyjazdu do ośrodków na terenie województwa śląskiego kwota dotacji ze środków Funduszu wynosi:

250 zł stawka podstawowa, 300 zł stawka podwyższona.

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mogą być przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci na terenie województwa śląskiego), w tym na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie zgodne z programem żywieniowym ustalonym przez dietetyka, bilety wstępu do muzeów, parków narodowych, opłatę przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów plastycznych itp.