Fundusz wspiera działania wynikające z dyrektywy wodnej i ściekowej30 stycznia 2015

Mając na uwadze zobowiązania wynikające m.in. z dyrektywy wodnej i ściekowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera realizację działań w tym zakresie poprzez preferencyjne dofinansowanie zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej. 

Na posiedzeniu w dniu 29.01.2015 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach przyjął informację dotyczącą listy zadań kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania z zakresu ochrony wód - kanalizacje i oczyszczalnie oraz z zakresu gospodarki wodnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia. 

 

Ocena merytoryczna wniosków dokonana została w oparciu o kryterium stanu przygotowania zadania, kryterium osiągnięcia standardów Unii Europejskiej oraz kryterium zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. 

W ramach trwającego do 30 września 2014 roku naboru wniosków na zadania związane z ochroną wód, wpłynęło 17 wniosków. Listą wniosków kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania objęto 16 zadań o łącznej wnioskowanej kwocie pożyczki 21 mln zł, z tego 15,6 mln zł na 2015 r. 

W czasie trwającego do 31 października 2014 roku naboru wniosków na zadania związane z gospodarką wodną - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia, wpłynęło 7 wniosków. Listą wniosków kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania objęto 6 zadań o łącznej wnioskowanej kwocie pożyczki 2,3 mln zł,  w całości na 2015 r. 

  • Lista wniosków kwalifikujących się do udzielenia dofinansowania z zakresu gospodarki wodnej - zobacz
  • Lista wniosków kwalifikujących się do udzielenia dofinansowania z zakresu ochrony wód – kanalizacja i oczyszczalnie - zobacz