Dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Wody30 stycznia 2015

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu obchodów Światowego Dnia Wody organizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Uczestnicy wydarzenia będą mieli m.in. możliwość zwiedzenia laboratorium Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej oraz ujęcia wody Wierzchowisko i laboratorium badania wody. Zaplanowano także zorganizowanie konkursów:  interdyscyplinarnego z wiedzy o wodzie „Woda = Życie” oraz plastycznego ”Woda dla Życia”. W czasie obchodów Światowego Dnia Wody odbędą się także Dni Otwarte w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

 

Celem organizacji imprezy jest m.in.: podniesienie świadomości na temat roli wody w życiu każdego człowieka, promocja odpowiedzialnego i racjonalnego korzystania z wody, rozwijanie wiedzy o lokalnych warunkach hydrogeologicznych oraz o problemach związanych z zanieczyszczeniem wód, w tym wód podziemnych.

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone jest corocznie 22 marca.