Dofinansowanie do wyjazdów dzieci na ferie zimowe20 stycznia 2015

Prawie 600 dzieci z Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Lublińca, Rudy Śląskiej i Rybnika weźmie udział w wyjazdach na ferie zimowe dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  „Zarząd Funduszu podjął decyzję o przekazaniu na ten cel prawie 140 tysięcy złotych” – mówi prezes Andrzej Pilot. Dodał, że organizatorami wyjazdów są: Uczniowski Klub Sportowy SP 27 w Katowicach i Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach. W trakcie tygodniowych turnusów realizowane będą m.in. programy edukacji ekologicznej, zabiegi profilaktyczno-lecznicze, wycieczki krajoznawcze, zajęcia sportowe, konkursy o tematyce zdrowotnej i ekologicznej oraz spotkania z leśnikami.

 

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci WFOŚiGW w Katowicach przeznacza środki na realizację wyjazdów dzieci w okresie ferii zimowych. Dofinansowanie dotyczy wyjazdów dzieci w okresie ferii zimowych, które nie mogą trwać krócej niż 7 dni. W przypadku wyjazdu do ośrodków poza terenem województwa śląskiego kwota dotacji ze środków Funduszu wynosi:

100 zł stawka podstawowa,

150 zł stawka podwyższona.

W przypadku wyjazdu do ośrodków na terenie województwa śląskiego kwota dotacji ze środków Funduszu wynosi:

250 zł stawka podstawowa,

300 zł stawka podwyższona. 

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mogą być przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci na terenie województwa śląskiego), w tym na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie zgodne z programem żywieniowym ustalonym przez dietetyka, bilety wstępu do muzeów, parków narodowych, opłatę przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów plastycznych itp.