Między innymi na tak postawione pytanie szukano odpowiedzi podczas pierwszego z cyklu spotkań doradców energetycznych z przedstawicielami Subregionów. W ramach konferencji promujących projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,  mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” zaplanowano dwa spotkania w Katowicach, kolejne w Rybniku, Bielsku-Białej i Częstochowie.

Czytaj więcej: Po co gminie energetyk gminny?

Harcerskie wyróżnienie dla prezesa Andrzeja Pilota

Tytuł „Niezawodnego Przyjaciela” jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób nie będących członkami ZHP. Przyznawany jest od 20 lat osobom wybitnie zasłużonym, które doceniając dorobek ruchu harcerskiego, wspierają działalność ZHP i w różny sposób przyczyniają się do rozwoju harcerstwa. W tym zaszczytnym gronie znajduje się zaledwie  21 osób z województwa śląskiego. W wśród posiadających Laskę Skautową – symbol wyróżnienia znajdują się między innymi: Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski. 

Czytaj więcej: Harcerskie wyróżnienie dla prezesa Andrzeja Pilota

Mieszkańcy i użytkownicy 252 budynków w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy zyskają na budowie kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w ramach I etapu inwestycji. Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 10 milionów złotych (4 mln dotacji i 6 mln pożyczki) możliwa będzie realizacja tej oczekiwanej inwestycji, która doprowadzi do skanalizowania znaczącej części miasta.

Czytaj więcej: 10 milionów na kanalizację w Kaletach

EKOLIDERZY w Bytomiu

18 marca 2017 r. odbyła się Gala Rzemiosła św. Józefa i św. Klemensa. Podczas uroczystości Andrzej Pilot – prezes Funduszu wręczył dyplomy EKOLIDERA przedstawicielom dwóch firm, które w swoich działaniach uwzględniają ochronę środowiska na najwyższym poziomie. W tym roku tytuły EKOLIDERÓW otrzymali: Iwona Krzykawska i Antoni Krzykawski z ASKAR-Service oraz Joanna Gaweł z Restauracji Pizzerii Desperado.

Czytaj więcej: EKOLIDERZY w Bytomiu

Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 r.” prowadzone są z przedstawicielami różnych środowisk. Odbyły się z już z organizacjami prowadzącymi edukację ekologiczną (10 marca w Parku Śląskim), przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych , wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców (14 marca), a kolejne spotkanie ze środowiskiem samorządowym jeszcze przed nami.

Czytaj więcej: Konsultacje "Listy przedsięwzięć..."