Podsumowanie pilotażowego Programu likwidacji niskiej emisji

Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jako pierwszy w kraju finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. Środki WFOŚiGW przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej: Podsumowanie pilotażowego Programu likwidacji niskiej emisji

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Funduszu w celu zapewnienia efektywności wykorzystania środków wydatkowanych na projekty związane z ograniczaniem niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim. Fundusz w kontrolowanym okresie dofinansował działania, które prowadziły do poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Ochronę atmosfery uznano za jeden z priorytetowych obszarów działalności Funduszu i przyjęto dla niego cele strategiczne, dla których corocznie określano priorytetowe kierunki dofinansowania.

Czytaj więcej: Kontrola NIK

Logo Konkursu

Szanowni Państwo! Informujemy, że termin składania kart zgłoszeniowych został przesunięty na 18 listopada 2016 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza drugą edycję Konkursu „EKOKARLIK”. Fundusz chce w ten sposób wyróżnić przedsiębiorstwa, spółdzielnie oraz jednostki samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami będą: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem. 

Czytaj więcej: Konkurs EkoKarlik'2016

Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji – II część listy

Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 08.09.2016 Zarząd WFOŚiGW zatwierdził drugą część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisjilista do pobrania

Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 3 osoby. Obecnie lista liczy 365 osób – do pobrania

Informujemy ponadto, że ostatnia część listy, obejmująca zadania polegające na wymianie kotła/pieca węglowego na kocioł węglowy 5 klasy ukaże się do końca września.

Czytaj więcej: Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji – II część listy

II Dni Energii Miasta Katowice

WFOŚiGW w Katowicach zaprasza na II Dni Energii Miasta Katowice, które odbędą się 23 i 24 września pod hasłem Misja: Czyste powietrze! Pierwszego dnia w Parku Naukowo Technologicznym Euro-Centrum, odbędzie się seminarium pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poświęcone organizowaniu akcji społecznych i edukacyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji oraz efektywnym wykorzystaniem energii. Równolegle do seminarium prowadzone będzie szkolenie dotyczące finansowania i określania opłacalności działań energooszczędnych. 

Czytaj więcej: II Dni Energii Miasta Katowice