EKOINNOWACJE W POLSCE

8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja organizowana przez Polską Izbę Ekologii nt. EKOINNOWACJE W POLSCE. Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia, w której wzięła udział Agnieszka Kostempska - Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu.

Czytaj więcej: EKOINNOWACJE W POLSCE

Logo

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - "Zielonych Czeków". Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin tegorocznego konkursu. "Zielone czeki" to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa. Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” przysługuje samym kandydatom, członkom Kapituły oraz:

Czytaj więcej: Zielone Czeki'2017

Szanowni Państwo, informujemy, że 2 stycznia Zarząd Funduszu przyjął OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I WYPŁATY ŚRODKÓW PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH obowiązujące dla umów zawartych od dnia 02.01.2017 roku. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem - pobierz plik

OGŁOSZENIE O  NABORZE WNIOSKÓW

WFOŚIGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków - usuwanie azbestu

Rozstrzygnięcie konkursu EkoKarlik'2016

Decyzją Zarządu Funduszu została rozstrzygnięta tegoroczna edycja konkursu WFOŚiGW w Katowicach „EkoKarlik'2016”. Konkurs skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego, realizujących szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami w konkursie są: statuetka i tytuł „EkoKarlik” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu EkoKarlik'2016

Betlejemskie Światło Pokoju w Funduszu

„Odważnie twórzmy pokój” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już po raz dwudziesty szósty harcerze i harcerki dzielą się światłem, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. 19 grudnia światełko do katowickiego Funduszu przynieśli Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP hm. Anna Peterko i Skarbnik - hm. Andrzej Lichota. 

Wczoraj odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „EkoKarlik”, który skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego.

Czytaj więcej: "EkoKarliki" rozdane

Konferencja prasowa dotycząca planowanych zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska

19 grudnia w Sląskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Wojciecha Saługi oraz Prezesa Zarządu Funduszu Andrzeja Pilota. Konferencja dotyczyła budżetu województwa śląskiego na 2017 rok, z uwzględnieniem planowanej utraty przez Samorząd istotnego narzędzia do finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, jakim jest WFOŚiGW w Katowicach. 

Czytaj więcej: Konferencja prasowa dotycząca planowanych zmian w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska