Dziennikarze śląskich mediów gościli w Ośrodku Harcerskim w malowniczej dzielnicy Bielska-Białej - Wapienicy u podnóża Beskidu Śląskiego. Była to okazja do odwiedzin i przekonania się na własne oczy w jaki sposób Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. W wyjeździe towarzyszyli: Andrzej Pilot - prezes Funduszu, Stanisław Gmitruk - przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Bernard Błaszczyk - regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Gospodarzami byli: Anna Peterko - komendant śląskiej chorągwi ZHP oraz skarbnik Andrzej Lichota wraz ze współpracownikami.

Czytaj więcej: Z wizytą u harcerzy

Kolejny już raz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodził organizacje, które przejawiają największą aktywność w zakresie działań na rzecz edukacji ekologicznej. Pierwszy raz nagrody te wręczone były w 2008 roku i do tej pory Fundusz uhonorował 164 organizacje, przeznaczając na ten cel prawie 2 miliony złotych.

Czytaj więcej: EkoAktywni 2017 nagrodzeni

Wmurowano akt erekcyjny pod rozbudowę budynku szpitalnego Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach. Do grudnia 2019 roku realizowana będzie rozbudowa budynku oraz kontynuowane prace związane z termomodernizacją obiektów Centrum, w szczególności z wymianą centralnego ogrzewania.

Niezwykle cieszy rozwój tak zasłużonej placówki medycznej, dodatkowo zlokalizowanej na terenie zabytkowego parku w Reptach, który w znaczący sposób wspierany jest przez Fundusz.

Czytaj więcej: Rozbudowa "REPT" ruszyła

31 maja 2017 r. odbyło się wręczenie nagród w konkursie pn. Biżuteria z odpadów, przeprowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej "Czysta Częstochowa - segregacja odpadów jest dziecinnie łatwa" przez  Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie.

Czytaj więcej: Biżuteria z odpadów

Kolejna Zielona Pracownia z edycji konkursu 2016 została oddana we władanie uczniom, tym razem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii, w gminie Konopiska.

Na wyposażenie i zaadaptowanie pomieszczenia szkoła otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 24 580,00 zł.

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie

Prawie 6 milionów złotych pożyczki i niecałe 4 miliony dotacji, na takie kwoty podpisana została umowa pomiędzy Funduszem, a gminą Kalety na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączami”.

Czytaj więcej: 10 milionów dla Kalet

7 czerwca 2017 r. w Bielsku-Białej odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „ECOMOBILNI” na rzecz obniżania emisji CO2 w transporcie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu w formie dotacji do kwoty 23 150,00 zł.

W ramach konferencji można było dowiedzieć się m.in. o nowinkach technologicznych związanych z ciągle rozwijającą się branżą transportu.

Czytaj więcej: ECOMOBILNI w Bielsku-Białej

Na terenie ponad 2000  obiektów i posesji należących do osób fizycznych zostanie zlikwidowanych 4.300 ton azbestu, a wszystko w ramach programu priorytetowego realizowanego przez Fundusz. W tym roku wpłynęło 55 wniosków od gmin województwa śląskiego na kwotę blisko 2,8 miliona złotych (przy koszcie całkowitym zadań w wysokości 3,2 miliona zł).

Czytaj więcej: Katowicki Fundusz dołoży 2,5 miliona złotych do usuwania azbestu