Osoby rozliczające zadanie w ramach programu SMOG STOP, które posiadają jedynie kopię dokumentu zezłomowania, zobowiązane są dostarczyć osobiście, lub pocztą oryginał oświadczenia o zezłomowaniu kotła, zgodnie z odpowiednim wzorem (do pobrania poniżej).

 

W związku z pojawiającymi się informacjami o rzekomo pobieranych przez pracowników Funduszu wynagrodzeniach za wypełnianie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach informujemy, że Fundusz w Katowicach nie pobiera żadnych opłat za wypełnianie wniosków, a pracownicy nie wypełniają wniosków oraz nie rekomendują żadnych firm doradczych, które w swych profilach działania oferują sporządzanie wniosków na potrzeby aplikowania o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

  • Termin składania wniosków: do 30.04.2018 r. 
    Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
  • Termin zakończenia zadań: 30.09.2018 r.
Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem...

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że w dniu 12.10.2017 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zatwierdził Listę zadań planowanych do realizacji w 2017 roku, dla zadań które przewidują zmianę paliwa węglowego na bardziej ekologiczne, tj. na olej, gaz, biomasę -  lista do pobrania

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu SMOG STOP dla zadań przewidzianych do realizacji...

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 17.01.2018 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zatwierdził Listę zadań przewidzianych do dofinansowania  na zakres polegający na termoizolacji obiektów oraz zabudowie odnawialnych źródeł energii pracujących na potrzeby c.w.u.

Czytaj więcej: Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu SMOG STOP na zakres polegający...

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza kolejną edycję prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - "Zielonych Czeków". Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin tegorocznego konkursu. "Zielone czeki" to nagroda dla osób wyróżniających się w działalności proekologicznej na terenie naszego województwa.

Czytaj więcej: Zielone Czeki'2018

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że w dniu 22.12.2017 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zatwierdził Listę zadań przewidzianych do dofinansowania w 2018 roku

Na liście tej znajdują się wszyscy beneficjenci (3.053 osoby), którzy przeszli pozytywną ocenę wniosku złożonego w ramach naboru wniosków jaki odbywał się w Funduszu w dniach 15 ÷ 26 maja 2017 r. - lista do pobrania

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu SMOG STOP dla zadań przewidzianych do...

Jak i czym hajcować żeby nie smrodzić? Węgiel, drewno, gaz, a może koks? Jak uzyskać dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania? To dla dorosłych. A dla dzieci: warsztaty, pokazy, konkursy, happeningi. Do tego koncert orkiestry górniczej, koncert na cewkach Tesli i bezpłatne wycieczki tematyczne. W sobotę 23 września odbyły się III Dni Energii Miasta Katowice.

Czytaj więcej: III Dni Energii Miasta Katowice