Dofinansowanie do wyjazdów dzieci na ferie zimowe20 stycznia 2015

Prawie 600 dzieci z Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Lublińca, Rudy Śląskiej i Rybnika weźmie udział w wyjazdach na ferie zimowe dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  „Zarząd Funduszu podjął decyzję o przekazaniu na ten cel prawie 140 tysięcy złotych” – mówi prezes Andrzej Pilot. Dodał, że organizatorami wyjazdów są: Uczniowski Klub Sportowy SP 27 w Katowicach i Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach. W trakcie tygodniowych turnusów realizowane będą m.in. programy edukacji ekologicznej, zabiegi profilaktyczno-lecznicze, wycieczki krajoznawcze, zajęcia sportowe, konkursy o tematyce zdrowotnej i ekologicznej oraz spotkania z leśnikami.

Czytaj więcej: Dofinansowanie do wyjazdów dzieci na ferie zimowe

Termin składania wniosków o dofinansowanie - 15 marca

13 stycznia 2015

Przypominamy, że termin składania wniosków o dofinansowanie w 2016 r. zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe (pjb), upływa 15 marca 2015 r.  Wnioski należy składać na obowiązujących wzorach.

Więcej informacji oraz aktualne wzory wniosków: Informacje dla PJB.

 

 

Celem Konkursu, skierowanego do gmin, ich związków i stowarzyszeń z terenu województwa śląskiego, jest wyłonienie i dofinansowanie zadań, których realizacja gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów w zakresie wzrostu świadomości mieszkańców gmin w obszarze prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Działania prowadzone przez gminy w ramach kampanii powinny mieć na celu m.in.:

Czytaj więcej: Fundusz ogłasza II edycję Konkursu na realizację kampanii informacyjno–edukacyjnych dotyczących...

Film „Rozbójnik Ramża”, czyli w jakim celu ożywiono lokalną legendę8 stycznia 2015

Podwójna premiera filmu animowanego „Rozbójnik Ramża” miała miejsce w miniony poniedziałek w Placówce Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach oraz w Zameczku w Czernicy (gmina Gaszowice). Film zrealizowany został przez Fundację Media 3.0 z Rybnika, a jego powstanie dofinansowały Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Rybniku. 

Czytaj więcej: Film „Rozbójnik Ramża”, czyli w jakim celu ożywiono lokalną legendę