Dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Wody30 stycznia 2015

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu obchodów Światowego Dnia Wody organizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Uczestnicy wydarzenia będą mieli m.in. możliwość zwiedzenia laboratorium Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej oraz ujęcia wody Wierzchowisko i laboratorium badania wody. Zaplanowano także zorganizowanie konkursów:  interdyscyplinarnego z wiedzy o wodzie „Woda = Życie” oraz plastycznego ”Woda dla Życia”. W czasie obchodów Światowego Dnia Wody odbędą się także Dni Otwarte w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Czytaj więcej: Dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Wody

Fundusz dofinansuje prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół23 stycznia 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs pn.: "Program edukacji ekologicznej realizowany poprzez zakup prenumeraty czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego". 

Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie otrzymał dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 214 988,04 zł z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję prawie 2000 prenumerat czasopism ekologicznych do placówek oświatowych województwa śląskiego w 2015 r. Prenumerata obejmuje poniższe wydawnictwa:

Czytaj więcej: Fundusz dofinansuje prenumeratę czasopism ekologicznych dla szkół

Dofinansowanie do wyjazdów dzieci na ferie zimowe20 stycznia 2015

Prawie 600 dzieci z Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Lublińca, Rudy Śląskiej i Rybnika weźmie udział w wyjazdach na ferie zimowe dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  „Zarząd Funduszu podjął decyzję o przekazaniu na ten cel prawie 140 tysięcy złotych” – mówi prezes Andrzej Pilot. Dodał, że organizatorami wyjazdów są: Uczniowski Klub Sportowy SP 27 w Katowicach i Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach. W trakcie tygodniowych turnusów realizowane będą m.in. programy edukacji ekologicznej, zabiegi profilaktyczno-lecznicze, wycieczki krajoznawcze, zajęcia sportowe, konkursy o tematyce zdrowotnej i ekologicznej oraz spotkania z leśnikami.

Czytaj więcej: Dofinansowanie do wyjazdów dzieci na ferie zimowe

źródło: www.gospodarz.pl Pieniądze na wapnowanie gleb29 stycznia 2015

28 stycznia 2015 r. na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym roku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach podjęła uchwałę o dofinansowaniu kwotą 1.000.000 zł dotacji zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2015” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach. Wzorem lat poprzednich pieniądze te zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupów nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych kupowanych przez rolników celem przeprowadzenia zabiegu odkwaszania gruntów rolnych do których zakwaszenia przyczyniła się działalność przemysłowa. 

fot.: www.gospodarz.pl

Czytaj więcej: Pieniądze na wapnowanie gleb

Termin składania wniosków o dofinansowanie - 15 marca

13 stycznia 2015

Przypominamy, że termin składania wniosków o dofinansowanie w 2016 r. zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe (pjb), upływa 15 marca 2015 r.  Wnioski należy składać na obowiązujących wzorach.

Więcej informacji oraz aktualne wzory wniosków: Informacje dla PJB.

 

 

Dotacja na organizację wyjazdu dzieci w czasie ferii zimowych23 stycznia 2015

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach jest kolejną instytucją, która otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  na zorganizowanie wyjazdu dzieci w czasie ferii zimowych. „Zarząd Funduszu podjął decyzje o przekazaniu na ten cel 3 500 złotych” – poinformował Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot.  Dodał, że TPD Śląski Oddział Regionalny zamierza zorganizować wyjazd dla 45 dzieci (z dofinansowania Funduszu skorzysta 35 dzieci) z województwa śląskiego do Zakopanego – miejscowości czystej ekologicznie.

Czytaj więcej: Dotacja na organizację wyjazdu dzieci w czasie ferii zimowych

Film „Rozbójnik Ramża”, czyli w jakim celu ożywiono lokalną legendę8 stycznia 2015

Podwójna premiera filmu animowanego „Rozbójnik Ramża” miała miejsce w miniony poniedziałek w Placówce Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach oraz w Zameczku w Czernicy (gmina Gaszowice). Film zrealizowany został przez Fundację Media 3.0 z Rybnika, a jego powstanie dofinansowały Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Starostwo Powiatowe w Rybniku. 

Czytaj więcej: Film „Rozbójnik Ramża”, czyli w jakim celu ożywiono lokalną legendę

„Zielone czeki” czekają na aktywnych - LOGO23 stycznia 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął przygotowania do tegorocznej edycji „Zielonych czeków” – dorocznej nagrody finansowej przyznawanej z okazji Dnia Ziemi. Od 1994 roku nagradzane są osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

W tym roku zmianie uległ regulamin przyznawania „Zielonych czeków”. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje samym kandydatom oraz: Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.

Czytaj więcej: „Zielone czeki” czekają na aktywnych