Uprzejmie informujemy naszych Beneficjentów, że z dniem 1 marca 2015 r. rachunki bankowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzone będą przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rachunek bieżący:

97 1130 1091 0000 0060 1820 0002

Zwroty od Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko:

32 1130 1091 0000 0060 1820 0008

Opłata produktowa za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

59 1130 1091 0000 0060 1820 0007

Zarząd Funduszu zdecydował o dofinansowaniu pierwszych zadań realizowanych w ramach Programu KAWKA

9 lutego 2015

Pierwszych 14 zadań realizowanych w ramach drugiej edycji Programu KAWKA zostanie dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Decyzje Zarządu Funduszu, udzielające dofinansowania bądź promesy dofinansowania są konsekwencją podpisanej 26 listopada 2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy o współpracy pomiędzy funduszami mającej na celu kontynuację wspólnych działań w ramach likwidacji głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w miastach.

Czytaj więcej: Zarząd Funduszu zdecydował o dofinansowaniu pierwszych zadań realizowanych w ramach Programu KAWKA

19 lutego 2015

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą 28 390 złotych kampanii edukacyjno-ekologicznej „Zielona Wyspa Śląsk”. Kampania realizowana jest na terenie Śląska od 2009 roku przez Żorskie Towarzystwo Kulturalne „Kontrapunkt”. Przy współpracy z wieloma lokalnymi środowiskami prowadzone są działania, które mają uświadomić śląskiej społeczności zmiany jakie zachodzą w naszym regionie na przestrzeni ostatnich lat. Akcja jest wkładem w budowanie nowego wizerunku naszego regionu, który ciągle kojarzony jest bardziej z „czarną krainą” niż regionem, gdzie tereny zielone zajmują ponad 30% powierzchni.

Czytaj więcej: "Zielona Wyspa Śląsk”

Fundusz dofinansuje zakup żubra do Pokazowej Zagrody w Pszczynie6 lutego 2015

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o przekazaniu 31 120 złotych dofinansowania na zachowanie stada żubrów linii genetycznej pszczyńskiej w drugim (poza jankowickim) ośrodku hodowlanym. Przekazane środki zostaną przeznaczone na zakup samicy żubra, zakup niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości pasz gwarantujących utrzymanie stada w dobrej kondycji oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej.

Czytaj więcej: Fundusz dofinansuje zakup żubra do Pokazowej Zagrody w Pszczynie

Straż pożarna ma nowe wozy19 lutego 2015

15 specjalistycznych wozów strażackich przekazane zostało 18 lutego jednostkom Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego. W uroczystość, która odbyła się na terenie Parku Zamkowego w Pszczynie wzięli udział m.in. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Marek Rączka oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego został dofinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach, który przekazał w 2014 roku na ten cel prawie 7 milionów złotych.

Czytaj więcej: Straż pożarna ma nowe wozy

Trwa nabór do 6 edycji GREENEVO

5 lutego 2015

Już tylko trzy tygodnie pozostały na zgłoszenia polskich ekotechnologii do projektu GreenEvo. Poszukiwane są m.in. rozwiązania wspierające gospodarkę odpadami, sprzyjające ochronie klimatu czy ekologicznemu wytwarzaniu energii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 lutego.

Jakich rozwiązań poszukuje GreenEvo?

Czytaj więcej: Trwa nabór do 6 edycji GREENEVO

Fundusz dofinansuje zakup sprzętu przeciwpowodziowego17 lutego 2015

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o udzieleniu dotacji do 214 tysięcy złotych na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Katowicach (magazyn pozostaje w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego). Przekazana dotacja stanowić będzie 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej: Fundusz dofinansuje zakup sprzętu przeciwpowodziowego

Prezes Andrzej Pilot odwiedził uczestników zimowiska ZHP4 lutego 2015

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot odwiedził w Lublińcu-Kokotku uczestników zimowiska ZHP dofinansowanego przez Fundusz. W tym roku około 600 dzieci z Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Lublińca, Rudy Śląskiej i Rybnika weźmie udział w wyjazdach na ferie zimowe dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach, który przekazał na ten cel ponad 140 tysięcy złotych.

Czytaj więcej: Prezes Andrzej Pilot odwiedził uczestników zimowiska ZHP

Spotkanie w sprawie „Kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej”.

10 lutego 2015

WFOŚiGW w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wsparcie jest adresowane do gmin i powiatów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej: Spotkanie w sprawie „Kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji...

Fundusz wspiera działania wynikające z dyrektywy wodnej i ściekowej30 stycznia 2015

Mając na uwadze zobowiązania wynikające m.in. z dyrektywy wodnej i ściekowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera realizację działań w tym zakresie poprzez preferencyjne dofinansowanie zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej. 

Na posiedzeniu w dniu 29.01.2015 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach przyjął informację dotyczącą listy zadań kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania z zakresu ochrony wód - kanalizacje i oczyszczalnie oraz z zakresu gospodarki wodnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia. 

Czytaj więcej: Fundusz wspiera działania wynikające z dyrektywy wodnej i ściekowej