Fundusz dofinansuje akcję „Posadź swoje drzewko”23 marca 2015

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: Posadź swoje drzewko – edycja wiosna 2015 w formie dotacji do kwoty 340 047,92 zł. Dotacja będzie przeznaczona na zakup 9 500 szt. sadzonek drzew i krzewów. W akcji wykonania nasadzeń, a także rozbudowy już istniejących przy placówkach mini ogrodów botanicznych i mini arboretów weźmie udział 115 placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego.

Fundacja Ekologiczna Silesia pełni w tym zadaniu rolę koordynatora, który od wielu lat stara się wspierać budowę ogrodów, stanowiących zaplecze edukacyjne w terenie.

Czytaj więcej: Fundusz dofinansuje akcję „Posadź swoje drzewko”

Fundusz dofinansuje „Akademię Bioróżnorodności”27 marca 2015

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 26 marca 2015 roku podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: "Akademia Bioróżnorodności" w formie dotacji do kwoty 86 050,00 zł. Dotacja będzie przeznaczona na realizację programu edukacji ekologicznej "Akademia Bioróżnorodności", prowadzonego przez Fundację Park Śląski. Jego głównym celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rzetelnej edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, integracja organizacji i instytucji ekologicznych z terenu województwa śląskiego, a także integracja środowiska edukatorów i nauczycieli biologii, przyrody, naukowców.

Czytaj więcej: Fundusz dofinansuje „Akademię Bioróżnorodności”

Dofinansowanie dla organizatorów konferencji ekologicznych23 marca 2015

Rozstrzygnięto nabór prowadzony w ramach priorytetu 3.1 – Seminaria, sympozja i konferencje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Celem naboru jest wybór i dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ludzi dorosłych, polegających na organizacji seminariów, sympozjów i konferencji promujących ochronę środowiska naturalnego, upowszechniających wyniki badań naukowych, prezentujących aktualne problemy współczesnej ekologii itp.

Czytaj więcej: Dofinansowanie dla organizatorów konferencji ekologicznych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Funduszu17 marca 2015

Prawie 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych wzięło dziś udział w spotkaniu konsultacyjnym, które dotyczyło projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok”. Zebranym w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej oraz profilaktyki zdrowotnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Andrzej Pilot - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Agnieszka Siemińska - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Jerzy Suchy - członek Rady Nadzorczej Funduszu reprezentujący organizacje ekologiczne z województwa śląskiego.

Czytaj więcej: Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Funduszu

Andrzej Pilot w Zarządzie Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa20 marca 2015

Andrzej Pilot – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został Wiceprzewodniczącym Zarządu Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Przewodniczącym Rady jest dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Śląska Rada Przyjaciół Harcerstwa ma za zadanie m. in. propagowanie idei harcerskiej i tworzenie przychylnego klimatu dla stowarzyszenia. Posiedzenie Rady odbyło się w piątek 20 marca i poprzedziło VI Galę Mistrzów Harcerstwa.  W czasie Gali wręczone zostały statuetki „Mistrzów harcerstwa”. Jedną z nich otrzymała Ewa Cofała – kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej WFOŚiGW w Katowicach.

Czytaj więcej: Andrzej Pilot w Zarządzie Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa

Przedłużenie okresu obowiązywania umowy udostępnienia środków, zawartej pomiędzy WFOŚiGW a NFOŚiGW13 marca 2015

Uprzejmie informujemy, że przedłużeniu uległ okres obowiązywania umowy udostępnienia środków, zawartej pomiędzy WFOŚiGW a NFOŚiGW, umożliwiającej dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 01.04.2015 do 31.07.2015 roku i rozpatrywane w sposób ciągły. Termin realizacji zadań nie może przekraczać daty 31.10.2015 roku.

Czytaj więcej: Przedłużenie okresu obowiązywania umowy udostępnienia środków, zawartej pomiędzy WFOŚiGW a NFOŚiGW

Spotkanie konsultacyjne z samorządowcami23 marca 2015

Prawie 140 przedstawicieli samorządów z województwa śląskiego wzięło dziś udział w spotkaniu konsultacyjnym w Katowicach. Zebranych w Sali Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przywitali: Andrzej Pilot – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przedstawiciele katowickiego Funduszu przedstawili uczestnikom spotkania projekt „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok”. Zaprezentowane zostały informacje na temat:

Czytaj więcej: Spotkanie konsultacyjne z samorządowcami

Spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców11 marca 2015

Z udziałem Andrzeja Pilota, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Tomasza Zjawionego, Wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w siedzibie Izby odbyło się spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców. Przedstawiciele Funduszu zaprezentowali projekt "Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok". Przedstawiono także informacje na temat Punktu Konsultacyjnego Funduszu, który działa przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział około 50 przedstawicieli firm współpracujących z katowicką Izbą.

Czytaj więcej: Spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców