Informujemy, że nieprzekraczalny termin na dostarczenie dokumentów rozliczających dotację zostaje ustalony na dzień 02.07.2018 r

Dokumenty opisane w pkt. 8.4. „Regulaminu…” należało dostarczyć do Funduszu po zakończeniu zadania, najpóźniej do dnia 30.06.2018 r. (pkt. 8.5. „Regulaminu…”), jednak z uwagi na fakt, iż dzień ten przypada na sobotę (dzień wolny) ustalono najbliższy termin, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej: UWAGA Beneficjenci Programu Smog Stop, którzy złożyli wnioski w 2017 roku

Informujemy, że zbliża się nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zadań dofinansowanych w ramach ww. Programu (pkt. 6.1.d. Regulaminu Programu) przypadający na dzień 31.05.2018 roku

Dokumenty rozliczające zadanie, o których mowa w pkt. 8.4. „Regulaminu…” należy dostarczyć do Funduszu po zakończeniu zadania, najpóźniej do dnia 30.06.2018 r. (pkt. 8.5. „Regulaminu…”).

Czytaj więcej: UWAGA Beneficjenci Programu Smog Stop, którzy złożyli wnioski w 2017 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu załącznika Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2017.

Czytaj więcej: Nadwyżka dochodów budżetu gmin i powiatów

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO: „OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska i zostały poinformowane o możliwości składania wniosków przez WFOŚiGW w Katowicach.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Czytaj więcej: OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH

Informujemy, że Rada Nadzorcza Funduszu 24 kwietnia 2018 roku ustaliła nowe "Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach", które wchodzą w życie z dniem 01.05.2018 r. i będą stosowane do decyzji organów Funduszu, podejmowanych od tej daty.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem - pobierz plik

Czytaj więcej: Nowe "Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach"

7 czerwca 2018 roku Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Tomasz Bednarek podpisał porozumienie z Kazimierzem Kujdą Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza dla województwa śląskiego; towarzyszyli mu Mariusz Trepka – Wicewojewoda Śląski oraz Przemysław Drabek – członek Rady Nadzorczej Funduszu w Katowicach.

Czytaj więcej: POROZUMIENIE NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA - PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

„Zielone czeki” – to nagrody przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach corocznie z okazji Dnia Ziemi. Święto to wymyślono, by ludzie na ziemi pochylili się nad losem planety, na której żyją. By nastąpił moment refleksji. My postanowiliśmy nagradzać osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Osoby, zespoły, które mając ogromny zapał i energię patrzą w przyszłość w troską i niepokojem o stan środowiska naturalnego.

Czytaj więcej: Zielone Czeki'2018 rozdane

Od dnia 25 maja 2018r. stosowane będzie RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarka i Gospodarki Wodnej w Katowicach dostosował się do wymogów RODO – aby lepiej chronić dane klientów i beneficjentów a oni sami mogli skorzystać z nowych uprawnień. 

Czytaj więcej: Szanowni Państwo!

Wszystkich oczekujących na umowy dotacji w ramach Programu SMOG STOP informujemy, że umowy sporządzane i wysyłane są sukcesywnie w kolejności alfabetycznej. Wysyłka umów zakończy się w kwietniu br. Nie wstrzymuje to w żadnym stopniu możliwości wykonania przez Państwa zaplanowanych prac. Proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Programu SMOG STOP zadanie należy zakończyć do 31.05.2018 roku, a rozliczenie dostarczyć do Funduszu najpóźniej do 30.06.2018 roku

Czytaj więcej: Wysyłka umów SMOG STOP