Informujemy, że Rada Nadzorcza Funduszu 19 grudnia 2018 roku ustaliła nowe "Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach", które wchodzą w życie z dniem 01.01.2019 r. i będą stosowane do decyzji organów Funduszu, podejmowanych od tej daty.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: Zasady udzielania dofinansowania