Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

W związku z rekomendacjami służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 uprzejmie informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. zawieszamy bezterminowo bezpośrednie konsultacje w Funduszu dotyczące możliwości udzielania pomocy finansowej, programów finansowania przedsięwzięć, w tym programu CZYSTE POWIETRZE.

Zachęcamy Wnioskodawców i Beneficjentów, do korzystania z komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub z poczty tradycyjnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję Konkursu pn.: "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2020 roku".

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.  

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dnia 12 maja br. przyznał Gminie Łodygowice dofinansowanie do 60 tys. zł. na zadanie „Usunięcie obcych gatunków roślin występujących na terenie Gminy Łodygowice”.

9 maja 2019r. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosław Zieliński wraz z Leszkiem Suskim - Komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej uroczyście przekazali przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego promesy na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo – gaśniczych. 

Na zaproszenie Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego, Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach – Tomasz Bednarek – Prezes WFOŚiGW w Katowicach wziął udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.Spotkanie odbyło się 9 maja 2019r. Obrady WRDS opiewały m.in. wokół problemów występowania niskiej emisji w województwie śląskim oraz systemowych rozwiązań walki ze smogiem. Podczas dyskusji - Prezes Funduszu szczegółowo omówił narzędzia wsparcia walki ze smogiem i niską emisją w naszym regionie, w tym przede wszystkim możliwości dofinansowań na wymianę starych pieców w gospodarstwach domowych mieszkańców województwa. Prezes WFOŚiGW przedstawił również stan realizacji Programu Czyste powietrze w województwie śląskim oraz stanowisko Funduszu ws. propozycji Rady w zakresie ewentualnych zmian w programie.