Zasady aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze energetyka, to temat kolejnego szkolenia zorganizowanego przez Fundusz dla potencjalnych beneficjentów.