18 października w Ustroniu odbyło się szkolenie dla Prezesów i Członków Zarządów spółdzielni mieszkaniowych z terenu województwa śląskiego dotyczące aktualnych uwarunkowań finansowych, prawnych i organizacyjnych spółdzielni.

Eksperci WFOŚiGW w Katowicach przybliżyli uczestnikom zagadnienia związane z pozyskiwaniem środków na eko-inwestycje, w szczególności związane z ograniczeniem niskiej emisji, termomodernizacją zasobów i OZE oraz planowanymi konkursami i naborami w ramach POIiŚ 2014-2020.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.