Informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca 16 lipca 2013 r. zatwierdziła listę rankingową dla konkursu w ramach działania 2.1. „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Szczegółowe informacje oraz lista rankingowa zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce POIiŚ - zobacz