W dniu 22 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z Ministrem Środowiska Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 (WFOŚiGW w Katowicach) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2013 o numerze WND-POIS.15-2/13-01 w ramach działań 15.1, 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację Projektu w maksymalnej wysokości dofinansowania 2 602 659,20 PLN, w tym na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości 2 466 870,00 PLN i na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości 135 789,20 PLN.