07.05.2012

25 kwietnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POIiŚ z zakresu Obsługi Generatora Wniosków o Płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Generator Wniosków o Płatność (GWP) to narzędzie umożliwiające przygotowanie i przekazanie wniosków o płatność przez beneficjentów dla rozliczania projektów realizowanych w ramach POIiŚ na lata 2007 – 2013.

Szkolenie przeprowadził Pan Michał Szymczak – właściciel i dyrektor wykonawczy firmy EUROSTO, doświadczony trener oraz koordynator projektów współfinansowanych m. in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. 

  • Prezentacja szkoleniowa - zobacz
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.