13.12.2010

10 grudnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu wypełniania i weryfikowania wniosku beneficjenta o płatność. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Urzędów Gmin i przedsiębiorstw z woj. śląskiego. 

Szkolenie poprowadziła Pani Danuta Wojtczuk, mgr inż. inżynierii środowiska, kierownik Jednostek Realizujących Projekty wodno-odpadowe oraz doświadczony trener w zakresie zagadnień dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz unieszkodliwiania ścieków i odpadów.  

Było to kolejne szkolenie dla beneficjentów zaplanowane na 2010 r. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.