15.09.2010

13 września br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zorganizował seminarium szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu nieprawidłowości w realizacji projektów w ramach POIiŚ. Uczestnikami seminarium byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci realizujący dofinansowane projekty. Było to trzecie szkolenie dla beneficjentów zrealizowane przez Wojewódzki Fundusz.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.